Ultrasonik  yıkama işleminde temizlenmesi istenen  materyal,bir sıvı içerisine  konur ve sıvının  bulunduğu  kaba ultrasonik  ses dalgaları  gönderilerek yıkama işlemi  gerçekleştirilir.Yüksek frekanslı ses dalgaları  saniyede  yaklaşık 30.000 defa yüksek ve  alçak basınç  degişimleri  kullanılır.              

 Ses dalgaları  milyonlarca mikroskobik hava  kabarcıkları üretir .Üretilen  hava kabarcıkları büyük basınc  değişmelerine  önce  genişleyerek sonrada  içe  doğru  büzülüp içe patlayarak reaksiyon  verirler. Bu içe patlama  sırasında büyük bir  enerji  açığa  çıkar.Patlamanın  doğru  olduğu  noktada sıcaklık 5000 Dereceye ,basınç  iseyüzlerce  atmosfer  basınca kadar  çıkar  ve  şok  dalgaları  oluşur.İşte  ultrasonik  temizleme .bu şok  dalgalarının sıvı içrisindeki  temizlenmesi  istenen materyalin  yüzeyine büyükbir  hızla  çarparak fırçalama etkisi  yapmasıyla  oluşur.Ultrasonik temizleme,elle yapılan temizlemeye  göre  16 kat daha fazla etkili olabilmektedir.
Web Tasarım : RenkliKalem.com